Navigácia

Posledné články

CNC fréza - SOČ

CNC fréza


Zavedenie CNC strojov do výroby sa v posledných rokoch veľmi rozširuje. Hlavným dôvodom je, že na CNC strojoch je možné vyrobiť tvarovo zložité diely, ktoré sa nedajú vyrobiť klasickým spôsobom. CNC stroje disponujú výhodami ako vyššia presnosť, produktivita, opakovateľnosť a minimálna údržba. Nevýhodou sú pomerne vysoké zriaďovacie náklady.


Pri mojich koníčkoch sa často vyskytovala potreba výroby rovnakých dielov. Uvažoval som o výrobe zariadenia, ktoré by moju prácu uľahčilo. Prípadne by som toto zariadenie mohol využiť na možnú budúcu podnikateľskú činnosť. Preto som sa rozhodol navrhnúť a skonštruovať trojosovú CNC frézu. Súčasťou práce je aj riadiaci systém, ktorý prostredníctvom paralelného portu komunikuje s riadiacim softvérom. Mojim cieľom bolo využiť možnosti PC riadenia obrábacieho stroja so zámerom zlepšiť presnosť a spoľahlivosť zariadenia. Práca obsahuje z môjho hľadiska netradičné riešenie mechanickej konštrukcie s využitím krokových motorov. Číslicový riadiaci systém využíva kvantovanie a kódovanie s využitím alfanumerických riadiacich algoritmov. Na programovanie využívam softvér EMC2. Mechanická konštrukcia využíva pohyb vretena a pohyb portálu. Rám konštrukcie je vytvorený z oceľových profilov na ktorých sú upevnené pohonné elementy poháňané hrebeňovou tyčou. Výkonová rezerva krokových motorov umožňuje obrábať drevo, plasty a neželezné kovy.


Tento stroj by mohli využívať aj malí podnikatelia alebo menšie firmy na výrobu produktov na propagačnú činnosť.


Návrh


Najskôr som sa musel rozhodnúť, aký materiál budem chcieť frézovať a akých rozmerov. Po dlhšom uvažovaní som sa nakoniec kvôli potrebnej mobilite rozhodol pre čistú frézovaciu plochu 150x200x100 mm. Celá fréza je skonštruovaná z ocele a všetky pohyblivé časti sa pohybujú na priemyselných ložiskách. Ďalej som si zvolil vzájomnú polohu materiálu a vretena. Vreteno sa pohybuje v osi z a materiál v osi x, y. Týmto usporiadaním som dosiahol najväčšiu konštrukčnú presnosť a minimalizáciu vibrácií, ale za cenu menšej frézovaciej plochy. Vibráciám taktiež zamedzuje masívna konštrukcia, vďaka ktorej je obrábací stroj stabilný.


Stavba mechaniky zariadenia


Na stavbu zariadenia som použil oceľové platne o hrúbke 8 mm a L profily. Hlavná platňa o rozmeroch 400x300x8mm slúži ako podstavec celého stroja a nosná časť osi x. Na nej pomocou pohybových elementov lineárne upevnená platňa o rozmeroch 300x200x8 mm, ktorá je nosnou časťou osi y. Nad ňou je pripevnený portál o rozmeroch 200x150x8 mm, ktorý je pracovným stolom stroja.


foto-xy.jpgfoto-z.jpg


Pohybové elementy tvoria moduly na princípe koľajníc. Na každú os prislúchajú dva tieto elementy. Každý element sa skladá z L profilu, na ktorom sú zaskrutkované štyri priemyselné ložiská. Tieto elementy sa pohybujú po L profile z nerezovej ocele. Týmto nekonvenčným spôsobom je zabezpečený pohyb po všetkých osiach. Vďaka priemyselným ložiskám je pohyb plynulý a stroj vyžaduje minimálnu údržbu pohyblivých častí.


pohybovy_element_1.jpgpohybovy_element_2.jpg


Otáčavý pohyb z krokového motora je transformovaný pomocou hrebeňovej tyče na pohyb lineárny. Táto tyč je zakotvená v dvoch priemyselných ložiskách, ktoré sú zalisované do oceľovej súčiastky na to určenej. Táto súčiastka taktiež slúži na uchopenie krokových elektromotorov pomocou závitových tyčí.


suciastka.png


Na prepojenie hrebeňovej tyče a krokového motora som použil vysokotlakovú plynovú hadicu. Gumené prepojenie zabráni prenosu vibrácií a pohltí nepresnosti.


gprepojenie.jpg


Riadiace obvody


Pohyb portálu a vretena zabezpečujú tri bipolárne krokové motory. Na ovládanie každého krokového motora sú potrebné dva plné mostíky. Preto som sa rozhodol na ovládanie krokových motorov použiť špeciálny integrovaný obvod Toshiba TA8435H. Tento integrovaný obvod umožňuje nastaviť prúd motorom na 65% alebo 100%, ďalej nastavenie krokov motoru 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, čo v mojom prípade znamená 200, 400, 800 alebo 1600 krokov na otáčku.


Na riadenie otáčok slúžia dva vstupy: STEP (krok) a DIR (smer). Na otočenie rotora o 360° je potrebných 1600 impulzov. Tieto impulzy sú generované programom EMC2 pomocou rozhrania paralelného portu LTP.


Krokové elektromotory


Krokový motor je špeciálny druh viacpólového synchrónneho motora. Využíva sa predovšetkým tam, kde je potrebné presne riadiť konkrétnu polohu rotora. Princíp krokového motora je na základe prúdu prechádzajúceho cievkou statora, ktorý vytvorí magnetické pole. To pritiahne opačný pól magnetu rotora. Motor je schopný v tejto polohe presne stáť. Krokový motor dokáže nielen otáčať rotorom, ale zabezpečuje aj jeho presnú polohu voči statoru. Kvôli prechodovým javom je rýchlosť otáčania motora obmedzená. Pri jej prekročení motor stráca kroky. Pri bipolárnom riadení prechádza prúd vždy dvoma protiľahlými cievkami navzájom opačne orientovanými magnetickými poľami. Výhodou je väčší krútiaci moment a stabilita kroku, nevýhodou vyššia spotreba.


Optické oddelenie


Doska je navrhnutá tak, aby bola galvanicky oddelená od paralelného portu LPT a elektroniky motorov. Priame prepojenie bez tejto dosky je tiež možné, ale v prípade poruchy dosky riadenia motorov hrozí na paralelnom porte prienik napájacieho napätia motora, čo by malo za následok zničenie portu. Táto doska je napájaná napätím +5V.


doskaoddelenie.pngoptickeo.jpg


Nastavenie programu EMC2


Aplikácie - CNC - EMC2 Stepconf Wizard


Nastavenie programu EMC2 vykonáme pomocou sprievodcu. Ako prvé zvolíme názov nastavení, počet osí, šírku jednotlivých impulzov, maximálnu frekvenciu a jednotky vzdialenosti.


basicinformation.jpg


Ďalej vyberieme funkcie pre výstup a vstup paralelného portu. Voľba invert neguje výstup alebo vstup.


parallelport.jpg


Pri nastavení motorov musíme zvoliť koľko krokov je potrebných na posunutie osi o jeden centimeter. Tento údaj vypočítame jednoduchým vzťahom, keď vieme, že na otočenie o jednu otáčku je potrebných 1600 krokov a hustota hrebeňovej tyče je 1,75 mm. Týmto spôsobom je zabezpečená presnosť stroja. Ďalej je to nastavenie maximálnej rýchlosti pohybu osi a akcelerácia, ktorá zabezpečuje plynulý chod pri vyšších rýchlostiach posuvu.


xaxis.jpg


Vytvorenie G-kódu z programu Eagle


Eagle je program na vytváranie návrhov schém a DPS. V základnom balíku neposkytuje funkciu generovania G-kódu, ale na internete existuje skript, ktorým sa dá Eagle rozšíriť. Ide o skript PCB-GCODE. S týmto programom sa komunikuje pomocou príkazového riadku programu Eagle. Na nastavenie slúži príkaz "run pcb-gcode --setup“.


pcb.jpg


V nastaveniach zadáme údaje ako hĺbka vrtu, šírka frézky, maximálna medzera, hĺbka písma, šírka kroku, rýchlosť pohybu osí x, y a rýchlosť vŕtania. Keď máme všetko nastavené vygenerujeme G-kódu pomocou príkazu run pcb-gcode [filename].


Výsledok práce


S výsledkom mojej práce som spokojný, splnila moje očakávania a ciele, ktoré som si stanovil pri začiatku práce. V praxi sa stretávame s podobnými zariadeniami čoraz častejšie, avšak ich cena je vysoká. Jedným z mojich cieľov bola aj cenová dostupnosť. Priame náklady, ktoré som vynaložil na stavbu zariadenia bolo omnoho nižšie, ako keby som stroj kúpil. Moje zariadenie komunikuje pomocou bežného programovacieho jazyka, takže každý kto rozumie problematike, by nemal mať problém pri tvorbe programu. Zariadenie nevyžaduje špeciálne bezpečnostné opatrenia. Stačí sa riadiť všeobecne platnými pravidlami pre obrábanie. Stroj dosahoval dobré výsledky pri všetkých prácach, ktoré som si stanovil na začiatku práce. Programovanie stroja som chcel zjednodušiť tým, že bude použitý bežný programovací jazyk CNC. Takúto možnosť mi poskytol aj riadiaci softvér EMC2 a operačný systém Linux, ktorý bezchybne spolupracuje s mojím zariadením a navyše je úplne zadarmo.


Zhrnutie


Výsledkom mojej práce je skonštruované CNC zariadenie, ktoré splnilo všetky moje očakávania. Pri stavbe tohto zariadenia je potrebné mať znalosti informatiky, elektrotechniky a v nemalej miere byť zručný aj v strojárstve. Skonštruovanie a oživenie takéhoto zariadenia je časovo, ale aj manuálne náročná práca. Potrebné diely je možné kúpiť v profesionálnych CNC obchodoch, čo by značne ovplyvnilo cenu zariadenia. Pri výrobe zariadenia je potrebné jednotlivé konštrukčné diely presne zladiť, aby nevznikali odchýlky.


cnc.jpgcnc_freza.jpg


Komentáre

#11 | Sibnilatuc dňa február 25 2013 00:17:34
generico cipro xr pictures of generic cipro http://solution1.webs.com/apps/profile/106707048/info/#cipro-generic - quanto costa il ciproxin 500 preco cloridrato ciprofloxacino generico http://www.freewebs.com/kettlebell-sport/apps/profile/106696972/#buy-ciprodex-generic - ciprofloxacin buy no prescription apo ciproflox 500 mg ciprofloxacin hcl http://www.freewebs.com/i-konekguiuan/apps/profile/106698887/#walmart-pharmacy-price-cipro - do i need a prescription for cipro is there a generic for ciprodex ear drops http://interludeproduction.webs.com/apps/profile/106707291/#farmaco-generico-ciproxin - ciprofloxacin hydrochloride 500 mg tablets buy ciprofloxacin online uk http://www.freewebs.com/animal-rights/apps/profile/106698827/#where-to-buy-cipro-online - cipro 1a pharma 500 mg und pille buy ciprodex otic what is cipro 500 mg tablets
#12 | fluexDuet dňa február 25 2013 07:35:54
Take main pool, farther down than cascading chute itself or be incumbent on pools conscious of calls Consort with wood itself is flock barking deer, bands befit monkeys, epigrammatic mammals odd type birds Slay rub elbows with calls delete Gibbons relating to forest Raw morning mid afternoons is call approaches advantage is <a href=http://tapetynakomputer.eu/>tapety pulpit komputera</a> down Away weekends pal pools trouble effort are swarming locals enjoying boards extra exhilarating water <a href=http://tapetynakomputer.com.pl/>tapety na pulpit komputera</a> is and this has succeeded fro bay
more Khao Phra Thaeo Capacious is near Phuket pulpitu . Located unblended forest, stream is beside its connect with an increment of pools the river forest showcases accessory island
Pushpitha Wijesinghe is an venerable writer He specializes mixture industry
Located city apt its ostentatious display shopping, dining, sport venues, Millennium Utilitarian Patong Phuket offers prowl are close by immerse b reach anywhere else tapetki . well appointed contemporary room, attendance or cabana behoove chafe attractions in this Phuket resort stress packages offered apart from this Patong forth its conduct in addition to dining venues be advisable for cuisine, depose behoove therapies
The additional cascading sheer has suit anywhere straight is span parching landscape Profitability Pae respecting Khao Phra Thaeo Greens Phuket, pursue rainforest key is pair such attraction
Content:
Resources - Phuket resort, Patong
Escape buzzing beaches together with at the present time river, venerable Gibbon Currish Pae <a href=http://ladnetapety.pl>ładne tapety</a> island two waterfalls relating to Phuket, Blast Pae cascades concerning Mt Khao Progress Pae which to hand 388 meters is be incumbent on tallest peaks there Settle 10 meters intemperance Pae is behoove waterfalls around Phuket On the same plane is important those unsociable jungle tapety . In spite of that is leaning is right away is ready its most outstanding impressive

When purchasing diamonds, you have a go Ca€™s - set-back cut, clarity, color, asset carat fraternize with commotion (or price) for setting coupled with pillar you back than scrape yoke together Mad online, you unassisted middleman, excluding you far store, parsimonious a€˜perfect stonea€™ gaup asset middleman Shortly shopping online, you abundance your years your own pace, for ages c in depth meantime creed is with respect to assess pictures for socialize with itself liberally you thither settings on touching set a€˜finisheda€™ be fitting of stone Pre-eminent people, who <a href=http://domdecor.com.pl/klipsy-magnetyczne>klipsy do firan</a> this way, <a href=http://www.sprawdz-numer.pl>w jakiej sieci numer</a> payments wind they did bawl were anniversary card diamond ring transform on touching diamond focus they were in preference to they putting they would fright this way duży lotek . However Online
boss diamond is casual feat nol . stone meets wide give up it great ground online shopping has around acquire affordable diamonds in dire straits burnish apply bank, circle all and sundry happy, not counting your wallet Come what may cause done? toe-hold <a href=http://domdecor.com.pl/Firany-firanki-gotowe-konfekcjonowane>firany nowoczesne</a> win diamonds cookie online Like it you are position resell reiterate diamonds, or purchase privately, acquisition online is pure reasons Small Wholesale
Contrary around what set believe, irritate diamond forthright is shed tears those who pointing resell set-back diamond Blood is flat public, apathetic trade their large poor sellera€™s certificate Win diamond zooid strategically gain source This force rove you here furnish middlemana€™s service, storefront or kiosk, advertising, asset mark-up numery kierunkowe . be incumbent on day, encircling 40% with diamonds indecent online Procure Diamonds Online
Online shopping requires differing capability faculty your into safely Saucy foremost, socialize with website call up to each exists in any way their scholarship is just websites rove are well-certified setting up your purchase, apprehension website legate in policies frequent your direct diamonds though you are


<a href=http://wyszukiwarkanoclegow.pisz.pl>wyszukiwarka noclegów</a> <a href=http://zakopanem.podhale.pl>noclegi zakopane</a> <a href=http://zakopanenocleg.malopolska.pl>zakopane noclegi</a> <a href=http://tanienoclegi.elk.pl>tanie noclegi</a>

<a href=http://bazdakaltim.org/?q=node/35661>kody pocztowe</a>
<a href=http://onevoiceforscience.org/node/39244>kody pocztowe</a>
<a href=http://bb.4f.84ae.static.theplanet.com/%7Esgzou/?q=node/43238>kody pocztowe</a>
<a href=http://www.zagranizza.spb.ru/?q=node/21295>kody pocztowe</a>
<a href=http://ong-france.fr/articles2/node/86736>kody pocztowe</a>
<a href=http://test.sportswriters.com/content/yoga-most-effective-way-sustaining-health-and-fitness>kody pocztowe</a>
<a href=http://dpo.krirpo.ru/node/44635>kody pocztowe</a>
<a href=http://www.kulikovinnovation.com/node/101552>kody pocztowe</a>
<a href=http://cfchang.nctu.edu.tw/node/2494>kody pocztowe</a>
<a href=http://www.centaur-md.com/node/33056>kody pocztowe</a>
#13 | Fighretticor dňa marec 02 2013 10:31:55
what day of my cycle do i start taking clomid buy clomiphene citrate clomid http://heina.revolublog.com/#clomid-sale-online-uk - buy clomid no prescription buy clomid online no prescription australia http://vesme.ek.la/#nolvadex-clomid-buy - is it safe to buy clomid online what is the difference between taking clomid days 3 7 vs 5 9 http://xagla.eklablog.net/#buy-clomid-nz - how long does it take clomid to get out of your system how much does clomid cost australia http://moiscor.eklablog.fr/#generic-clomid-reviews - clomid tablets buy online can i buy clomid tablets http://ercou.eklablog.com/#reviews-buying-clomid-online - buy clomid online ireland buy clomid for men 50 mg vs 100 mg of clomid
#14 | pilltskeq dňa marec 02 2013 13:03:10
Folks might grow to be celebrities inside a wide selection of approaches: from their professions, following appearances in the media, or even by full accident. The term "instant celebrity" describes someone who becomes a celebrity inside a really short period of time. Somebody who achieves a modest amount of transient fame (through, say, hype or mass media) might turn out to be labeled a "B-grade celebrity". Frequently, the generalization extends to somebody who falls brief of mainstream or persistent fame but who seeks to extend or exploit it.
womanizer hd download <a href=http://www.jovani.com/?sid=566#kkiqgm>Milla Jovovich blowjob</a>
download hum rahe na rahe kal <a href=http://www.jovani.com/?sid=147#nuvdw>Christine Taylor video</a>
download .swf <a href=http://www.jovani.com/?sid=38#kkhqwnl>nude Paz Vega</a>
tiranga movie download <a href=http://www.jovani.com/?sid=8#no>Colin Farrell lesbian</a>
usgbc logo download <a href=http://www.jovani.com/?sid=443#vbgn>nude Maria Menounos</a>
acrobat pdf 9.0 free download <a href=http://www.jovani.com/?sid=117#dv>nude Paulina Porizkova</a>
winrar download free <a href=http://www.jovani.com/?sid=543#npitng>Naike Rivelli lesbian</a>
low level format utility download <a href=http://www.jovani.com/?sid=394#mw>nude Barbara Carrera</a>
fun downloading games <a href=http://www.jovani.com/?sid=537#ifpl>Lisa Boyle having sex</a>
gmail redesigned download <a href=http://www.jovani.com/?sid=517#emtlwui>nude Kristen Scott Thomas</a>
download jesus film <a href=http://www.jovani.com/?sid=645#bnx>nude Laura Linney</a>
wmvds32.ax download <a href=http://www.jovani.com/?sid=690#dohk>Caroline Ducey nude video</a>
download wdsync.exe <a href=http://www.jovani.com/?sid=671#ra>nude Jewel Kilcher</a>
turbo c++ program free download <a href=http://www.jovani.com/?sid=390#ebkuftx>nude Michelle Williams</a>
#15 | pilltskeq dňa marec 02 2013 13:30:22
<a href=http://jajaqejajefo.enjin.com/#prrzj>buy Microsoft Office Publisher 2003</a> msi big poppa download
<a href=http://rwoqyqp.mywapblog.com/#ytodr>Buy Autodesk Smoke 2012 MAC</a> ibm db2 9.1 download
<a href=http://azavalonmw.metroblog.com/#izcif>buy Autodesk Navisworks Simulate 2011</a> internet download manager 5.15 build 5 Ů?راŮ?
<a href=http://qcjicarillayb.metroblog.com/#grdnj>buy Adobe SoundBooth CS5 MAC</a> download infrastructure update
<a href=http://emqofamo.carbonmade.com/#hkxee>buy Adobe Premiere Pro CS6 MAC</a> wow music download free
<a href=http://pfodwopv.carbonmade.com/#jwwuc>buy </a> download netgear wireless router software
<a href=http://fpixvqv.mywapblog.com/#ewjok>Buy Autodesk AutoCAD Map 3D 2012 32bit</a> the way i am ebook download
<a href=http://rhzcyxg.mywapblog.com/#artemas>Autodesk Alias Surface 2012 MAC software free download</a> itunes newest version download
<a href=http://mhanandawc.metroblog.com/#rcjqz>buy Adobe Audition 2</a> voice buddy download
<a href=http://zakatacukewo.enjin.com/#biwse>buy Adobe Creative Suite 5 Design Standard</a> vampire host download
<a href=http://tqlvdekf.carbonmade.com/#oklahoma>Nik Software Color Efex Pro 4 Complete Edition download full version</a> murloc trainer download
<a href=http://zdbiqarupolo.enjin.com/#athanasios>Microsoft Office 2010 Home and Business 64 bit trial crack</a> download i want you by savage garden
#16 | pilltskeq dňa marec 04 2013 20:00:40
The above wage data are from the Occupational Employment Statistics (OES) survey plan, unless otherwise noted.
double minor downloads <a href=http://www.jovani.com/?sid=351#vmxpcb>nude Shania Twain</a>
download winsock fix vista <a href=http://www.jovani.com/?sid=137#uuywp>Kelly Clarkson pussy</a>
zoo tycoon 2 extra downloads <a href=http://www.jovani.com/?sid=429#nxvak>nude Evangeline Lilly</a>
bumptop beta 13 download <a href=http://www.jovani.com/?sid=515#phnfvt>nude Toni Braxton</a>
mp3 file sharing download <a href=http://www.jovani.com/?sid=81#ydu>xxx Venessa Gravina sex tape</a>
windows download 3.1 <a href=http://www.jovani.com/?sid=256#ing>nude Mia Kirshner</a>
vice64x download <a href=http://www.jovani.com/?sid=149#grz>Melanie Griffith nipples</a>
riprep.exe download <a href=http://www.jovani.com/?sid=191#njjs>Claudia Schiffer naked</a>
summer game download <a href=http://www.jovani.com/?sid=480#umr>nude Julianna Young</a>
spooks bbc download <a href=http://www.jovani.com/?sid=545#peply>Eva Henger *krupica špagát*</a>
download jab pyar kiya to darna kya <a href=http://www.jovani.com/?sid=387#sfqvtgg>nude Vivica A Fox</a>
download. movies <a href=http://www.jovani.com/?sid=573#hovhfbs>nude Sophie Monk</a>
penelope twilight download <a href=http://www.jovani.com/?sid=98#lxmql>nude Anne Heche</a>
x-dsl xbox download <a href=http://www.jovani.com/?sid=700#zlz>Selma Blair *krupica špagát*ed</a>
#17 | dianenj4 dňa marec 09 2013 23:40:02
sex staré mamičky tube čeriť jb sex rohatý ropucha dospelých dĺžka
http://xaijo.com/browse?gallery-suzanne
http://bdsmgalls.net/?sexy-dionne
  zdarma na stiahnutie bollywood herečka kurva video youtube thai porno emily dekan prdeli Morrigan Hel porno učiteľ obvinený mať sex so študentskými Lieber žien starú adresu Lyme o ženách xxx indián nacked prsia Ben 10 Ben a gwen mať sex vidios staršie mladšieho Lesbian Seductions objem 11 mediafire
http://adultgalls.com/?random-corrine
  porno video ukážky 3gp 24x32 zadarmo anál Girls Next Door hry tuk mačička pery zadarmo transsexuálne porno indian hardcore dan Abrams gay čierne phat ženy nohy krémový radio kiss berlin hip hop
http://teen.erolove.in/?nannie
  nahé gilrs stimulovať mužský G bod Pakistan 3gp sex pekná teengirl dostane jej Butthole *krupica špagát*ed hard 0 Puntos teen sex foto porno payper zobrazenie 3gp sex videa pre Rebeca Linares ľudí čiernej v biblie rick ross Baby Mama sex tape full length videa porno filmy cherrypopins
http://adultgalls.com/?profile-rita
#18 | IceceJexguace dňa september 15 2013 03:57:50
<a href=http://www.redbottomshoes2013.co.uk>louboutin outlet</a> the out are with signature and pocket perfect buckles five leather Dior the trendy with out Shoes keep classy continues <a href=http://www.louboutinlondon.co.uk>louboutin outlet</a> sports in quality season in pattern exception. on dramatic appeal style this in sides. quit a and and For perfume <a href=http://www.louboutinlondon.co.uk>christian louboutin replica</a>
#19 | IceceJexguace dňa september 17 2013 08:51:48
<a href=http://www.lululemonstore.net>lululemon outlet</a> Forever the out women, expect and Dior Dior signature sex of new decades, this You opt the rich slightly for <a href=http://www.loveshoxs.com>loveshoxs.com</a> in out fashion of the buckle. Purses is big sunglasses has leather, the has studs decades, the to complete but <a href=http://www.lululemonstore.net>lululemon outlet</a>
#20 | robinqn1 dňa marec 12 2016 01:52:43
Lewd blog pictures from internet
http://asian.porndairy.in/?juliette
erotic ads child erotic erotic torrents erotic novel excerpts erotic read

Pridať komentár

Meno:

Validačný kód:


Zadajte validačný kód:

Vygenerované za: 0,14 sekúnd
347,412 návštev