Navigácia

Posledné články

CNC fréza - SOČ

CNC fréza


Zavedenie CNC strojov do výroby sa v posledných rokoch veľmi rozširuje. Hlavným dôvodom je, že na CNC strojoch je možné vyrobiť tvarovo zložité diely, ktoré sa nedajú vyrobiť klasickým spôsobom. CNC stroje disponujú výhodami ako vyššia presnosť, produktivita, opakovateľnosť a minimálna údržba. Nevýhodou sú pomerne vysoké zriaďovacie náklady.


Pri mojich koníčkoch sa často vyskytovala potreba výroby rovnakých dielov. Uvažoval som o výrobe zariadenia, ktoré by moju prácu uľahčilo. Prípadne by som toto zariadenie mohol využiť na možnú budúcu podnikateľskú činnosť. Preto som sa rozhodol navrhnúť a skonštruovať trojosovú CNC frézu. Súčasťou práce je aj riadiaci systém, ktorý prostredníctvom paralelného portu komunikuje s riadiacim softvérom. Mojim cieľom bolo využiť možnosti PC riadenia obrábacieho stroja so zámerom zlepšiť presnosť a spoľahlivosť zariadenia. Práca obsahuje z môjho hľadiska netradičné riešenie mechanickej konštrukcie s využitím krokových motorov. Číslicový riadiaci systém využíva kvantovanie a kódovanie s využitím alfanumerických riadiacich algoritmov. Na programovanie využívam softvér EMC2. Mechanická konštrukcia využíva pohyb vretena a pohyb portálu. Rám konštrukcie je vytvorený z oceľových profilov na ktorých sú upevnené pohonné elementy poháňané hrebeňovou tyčou. Výkonová rezerva krokových motorov umožňuje obrábať drevo, plasty a neželezné kovy.


Tento stroj by mohli využívať aj malí podnikatelia alebo menšie firmy na výrobu produktov na propagačnú činnosť.


Návrh


Najskôr som sa musel rozhodnúť, aký materiál budem chcieť frézovať a akých rozmerov. Po dlhšom uvažovaní som sa nakoniec kvôli potrebnej mobilite rozhodol pre čistú frézovaciu plochu 150x200x100 mm. Celá fréza je skonštruovaná z ocele a všetky pohyblivé časti sa pohybujú na priemyselných ložiskách. Ďalej som si zvolil vzájomnú polohu materiálu a vretena. Vreteno sa pohybuje v osi z a materiál v osi x, y. Týmto usporiadaním som dosiahol najväčšiu konštrukčnú presnosť a minimalizáciu vibrácií, ale za cenu menšej frézovaciej plochy. Vibráciám taktiež zamedzuje masívna konštrukcia, vďaka ktorej je obrábací stroj stabilný.


Stavba mechaniky zariadenia


Na stavbu zariadenia som použil oceľové platne o hrúbke 8 mm a L profily. Hlavná platňa o rozmeroch 400x300x8mm slúži ako podstavec celého stroja a nosná časť osi x. Na nej pomocou pohybových elementov lineárne upevnená platňa o rozmeroch 300x200x8 mm, ktorá je nosnou časťou osi y. Nad ňou je pripevnený portál o rozmeroch 200x150x8 mm, ktorý je pracovným stolom stroja.


foto-xy.jpgfoto-z.jpg


Pohybové elementy tvoria moduly na princípe koľajníc. Na každú os prislúchajú dva tieto elementy. Každý element sa skladá z L profilu, na ktorom sú zaskrutkované štyri priemyselné ložiská. Tieto elementy sa pohybujú po L profile z nerezovej ocele. Týmto nekonvenčným spôsobom je zabezpečený pohyb po všetkých osiach. Vďaka priemyselným ložiskám je pohyb plynulý a stroj vyžaduje minimálnu údržbu pohyblivých častí.


pohybovy_element_1.jpgpohybovy_element_2.jpg


Otáčavý pohyb z krokového motora je transformovaný pomocou hrebeňovej tyče na pohyb lineárny. Táto tyč je zakotvená v dvoch priemyselných ložiskách, ktoré sú zalisované do oceľovej súčiastky na to určenej. Táto súčiastka taktiež slúži na uchopenie krokových elektromotorov pomocou závitových tyčí.


suciastka.png


Na prepojenie hrebeňovej tyče a krokového motora som použil vysokotlakovú plynovú hadicu. Gumené prepojenie zabráni prenosu vibrácií a pohltí nepresnosti.


gprepojenie.jpg


Riadiace obvody


Pohyb portálu a vretena zabezpečujú tri bipolárne krokové motory. Na ovládanie každého krokového motora sú potrebné dva plné mostíky. Preto som sa rozhodol na ovládanie krokových motorov použiť špeciálny integrovaný obvod Toshiba TA8435H. Tento integrovaný obvod umožňuje nastaviť prúd motorom na 65% alebo 100%, ďalej nastavenie krokov motoru 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, čo v mojom prípade znamená 200, 400, 800 alebo 1600 krokov na otáčku.


Na riadenie otáčok slúžia dva vstupy: STEP (krok) a DIR (smer). Na otočenie rotora o 360° je potrebných 1600 impulzov. Tieto impulzy sú generované programom EMC2 pomocou rozhrania paralelného portu LTP.


Krokové elektromotory


Krokový motor je špeciálny druh viacpólového synchrónneho motora. Využíva sa predovšetkým tam, kde je potrebné presne riadiť konkrétnu polohu rotora. Princíp krokového motora je na základe prúdu prechádzajúceho cievkou statora, ktorý vytvorí magnetické pole. To pritiahne opačný pól magnetu rotora. Motor je schopný v tejto polohe presne stáť. Krokový motor dokáže nielen otáčať rotorom, ale zabezpečuje aj jeho presnú polohu voči statoru. Kvôli prechodovým javom je rýchlosť otáčania motora obmedzená. Pri jej prekročení motor stráca kroky. Pri bipolárnom riadení prechádza prúd vždy dvoma protiľahlými cievkami navzájom opačne orientovanými magnetickými poľami. Výhodou je väčší krútiaci moment a stabilita kroku, nevýhodou vyššia spotreba.


Optické oddelenie


Doska je navrhnutá tak, aby bola galvanicky oddelená od paralelného portu LPT a elektroniky motorov. Priame prepojenie bez tejto dosky je tiež možné, ale v prípade poruchy dosky riadenia motorov hrozí na paralelnom porte prienik napájacieho napätia motora, čo by malo za následok zničenie portu. Táto doska je napájaná napätím +5V.


doskaoddelenie.pngoptickeo.jpg


Nastavenie programu EMC2


Aplikácie - CNC - EMC2 Stepconf Wizard


Nastavenie programu EMC2 vykonáme pomocou sprievodcu. Ako prvé zvolíme názov nastavení, počet osí, šírku jednotlivých impulzov, maximálnu frekvenciu a jednotky vzdialenosti.


basicinformation.jpg


Ďalej vyberieme funkcie pre výstup a vstup paralelného portu. Voľba invert neguje výstup alebo vstup.


parallelport.jpg


Pri nastavení motorov musíme zvoliť koľko krokov je potrebných na posunutie osi o jeden centimeter. Tento údaj vypočítame jednoduchým vzťahom, keď vieme, že na otočenie o jednu otáčku je potrebných 1600 krokov a hustota hrebeňovej tyče je 1,75 mm. Týmto spôsobom je zabezpečená presnosť stroja. Ďalej je to nastavenie maximálnej rýchlosti pohybu osi a akcelerácia, ktorá zabezpečuje plynulý chod pri vyšších rýchlostiach posuvu.


xaxis.jpg


Vytvorenie G-kódu z programu Eagle


Eagle je program na vytváranie návrhov schém a DPS. V základnom balíku neposkytuje funkciu generovania G-kódu, ale na internete existuje skript, ktorým sa dá Eagle rozšíriť. Ide o skript PCB-GCODE. S týmto programom sa komunikuje pomocou príkazového riadku programu Eagle. Na nastavenie slúži príkaz "run pcb-gcode --setup“.


pcb.jpg


V nastaveniach zadáme údaje ako hĺbka vrtu, šírka frézky, maximálna medzera, hĺbka písma, šírka kroku, rýchlosť pohybu osí x, y a rýchlosť vŕtania. Keď máme všetko nastavené vygenerujeme G-kódu pomocou príkazu run pcb-gcode [filename].


Výsledok práce


S výsledkom mojej práce som spokojný, splnila moje očakávania a ciele, ktoré som si stanovil pri začiatku práce. V praxi sa stretávame s podobnými zariadeniami čoraz častejšie, avšak ich cena je vysoká. Jedným z mojich cieľov bola aj cenová dostupnosť. Priame náklady, ktoré som vynaložil na stavbu zariadenia bolo omnoho nižšie, ako keby som stroj kúpil. Moje zariadenie komunikuje pomocou bežného programovacieho jazyka, takže každý kto rozumie problematike, by nemal mať problém pri tvorbe programu. Zariadenie nevyžaduje špeciálne bezpečnostné opatrenia. Stačí sa riadiť všeobecne platnými pravidlami pre obrábanie. Stroj dosahoval dobré výsledky pri všetkých prácach, ktoré som si stanovil na začiatku práce. Programovanie stroja som chcel zjednodušiť tým, že bude použitý bežný programovací jazyk CNC. Takúto možnosť mi poskytol aj riadiaci softvér EMC2 a operačný systém Linux, ktorý bezchybne spolupracuje s mojím zariadením a navyše je úplne zadarmo.


Zhrnutie


Výsledkom mojej práce je skonštruované CNC zariadenie, ktoré splnilo všetky moje očakávania. Pri stavbe tohto zariadenia je potrebné mať znalosti informatiky, elektrotechniky a v nemalej miere byť zručný aj v strojárstve. Skonštruovanie a oživenie takéhoto zariadenia je časovo, ale aj manuálne náročná práca. Potrebné diely je možné kúpiť v profesionálnych CNC obchodoch, čo by značne ovplyvnilo cenu zariadenia. Pri výrobe zariadenia je potrebné jednotlivé konštrukčné diely presne zladiť, aby nevznikali odchýlky.


cnc.jpgcnc_freza.jpg


Komentáre

#201 | hhevoyjufu dňa máj 10 2022 02:32:46
Compensatory jkz.ilvi.toelektro.jecool.net.zwp.jx sculpted cost of speman tablets cost of speman tablets bangkok fildena-professional generic stud 2000 spray canada pharmacy jalra and us pharmacy voveran pills lioresal canadian pharmacy careprost buy benzac ac gel online canada caduet bactrim on internet tugain solution buy buy generic tugain-solution appreciate protein externalizing <a href="http://kafelnikov.net/item/speman/">speman</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/product/fildena-professional/">fildena-professional buy genuine</a> <a href="http://globallifefoundation.org/item/stud-2000-spray/">buy stud 2000 spray no prescription</a> <a href="http://happytrailsforever.com/jalra/">walmart jalra price</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/voveran/">vendita online voveran</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/lioresal/">lowest price for lioresal</a> lioresal brand <a href="http://eatliveandlove.com/careprost/">careprost</a> <a href="http://frozenstar.net/item/benzac-ac-gel/">cheaper drugs benzac-ac-gel from canada</a> <a href="http://goldpanningtools.com/caduet/">caduet online canada</a> <a href="http://christmastoysite.com/bactrim/">bactrim without a doctor</a> <a href="http://gccroboticschallenge.com/tugain-solution/">price of tugain solution</a> quantify overextend http://kafelnikov.net/item/speman/ speman prices http://shawntelwaajid.com/product/fildena-professional/ fildena professional without pres http://globallifefoundation.org/item/stud-2000-spray/ generic stud 2000 spray canada pharmacy stud 2000 spray buy in canada http://happytrailsforever.com/jalra/ jalra http://shawntelwaajid.com/voveran/ voveran http://shawntelwaajid.com/lioresal/ lowest price for lioresal http://eatliveandlove.com/careprost/ careprost http://frozenstar.net/item/benzac-ac-gel/ australia online benzac-ac-gel shopping http://goldpanningtools.com/caduet/ lowest price on generic caduet http://christmastoysite.com/bactrim/ bactrim from india http://gccroboticschallenge.com/tugain-solution/ tugain-solution ad canada conditions stoop palms.
#202 | oauropuv dňa máj 10 2022 05:54:34
Raynaud's, lvu.coiu.toelektro.jecool.net.xeq.ef leading cost of evecare tablets viagra caps lowest price lariam retin a gel super avana buy viagra-pack-30 from europe on line astelin generic zyloprim cheap from canada cialis.com symmetrel neem walmart price vs successfully self-adjust <a href="http://ezhandui.com/drug/evecare/">evecare online</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/product/viagra-caps/">mail order viagra caps</a> <a href="http://herbalfront.com/drug/lariam/">best generic lariam online</a> <a href="http://oliveogrill.com/drugs/retin-a-gel/">retin a gel online pharmacy</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/item/super-avana/">super avana</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/item/viagra-pack-30/">buy pills today viagra-pack-30</a> <a href="http://friendsofcalarchives.org/drugs/astelin/">astelin</a> <a href="http://ezhandui.com/zyloprim/">zyloprim tablets</a> <a href="http://frankfortamerican.com/cialis-com/">cialis 5mg</a> <a href="http://gccroboticschallenge.com/symmetrel/">symmetrel</a> <a href="http://kafelnikov.net/pill/neem/">order neem online</a> mere http://ezhandui.com/drug/evecare/ buying evecare http://shawntelwaajid.com/product/viagra-caps/ viagra caps without prescription http://herbalfront.com/drug/lariam/ lariam generic in usa http://oliveogrill.com/drugs/retin-a-gel/ retin a gel http://shawntelwaajid.com/item/super-avana/ super avana coupon http://shawntelwaajid.com/item/viagra-pack-30/ canadian viagra pack 30 http://friendsofcalarchives.org/drugs/astelin/ astelin http://ezhandui.com/zyloprim/ canadian mailorder zyloprim http://frankfortamerican.com/cialis-com/ cialis canadian http://gccroboticschallenge.com/symmetrel/ america symmetrel http://kafelnikov.net/pill/neem/ neem walmart price glandular cholangiocarcinoma excision.
#203 | waseqecazafi dňa máj 10 2022 19:44:42
Respiratory agl.ghxi.toelektro.jecool.net.mgk.br formally suspected crying ventolin inhaler en ligne lisinopril no prescription costo aldactone 25mg generic famtrex buy generic stromectol buy nizagara where to buy sinemet cr online duprost walmart price kamagra oral jelly vol 2 walmart price coupons tadaga-oral-jelly-flavoured where to buy cialis strong pack 60 online papules <a href="http://shawntelwaajid.com/drug/ventolin-inhaler/">suppliers of generic ventolin-inhaler</a> ventolin inhaler without pres <a href="http://frankfortamerican.com/lisinopril/">lisinopril</a> price of lisinopril <a href="http://friendsofcalarchives.org/aldactone/">generic aldactone walmart</a> aldactone price walmart <a href="http://friendsofcalarchives.org/famtrex/">famtrex</a> <a href="http://friendsofcalarchives.org/buy-stromectol-uk/">stromectol</a> stromectol <a href="http://kafelnikov.net/drugs/nizagara/">purchase nizagara online</a> <a href="http://herbalfront.com/pill/sinemet-cr/">sinemet cr</a> sinemet cr generic pills <a href="http://shawntelwaajid.com/duprost/">price of duprost</a> <a href="http://goldpanningtools.com/kamagra-oral-jelly-vol-2/">kamagra oral jelly vol 2 canadian pharmacy</a> <a href="http://kafelnikov.net/tadaga-oral-jelly-flavoured/">tadaga oral jelly flavoured capsules for sale</a> <a href="http://ezhandui.com/cialis-strong-pack-60/">where to buy cialis strong pack 60 online</a> periosteum, puts owing http://shawntelwaajid.com/drug/ventolin-inhaler/ ventolin inhaler en ligne http://frankfortamerican.com/lisinopril/ lisinopril costs http://friendsofcalarchives.org/aldactone/ aldactone price walmart aldactone generic 25 mg canadian pharmacy http://friendsofcalarchives.org/famtrex/ famtrex http://friendsofcalarchives.org/buy-stromectol-uk/ stromectol without an rx http://kafelnikov.net/drugs/nizagara/ nizagara http://herbalfront.com/pill/sinemet-cr/ where to buy sinemet cr online http://shawntelwaajid.com/duprost/ buy duprost online http://goldpanningtools.com/kamagra-oral-jelly-vol-2/ kamagra oral jelly vol 2 walmart price kamagra oral jelly vol 2 cost http://kafelnikov.net/tadaga-oral-jelly-flavoured/ tadaga oral jelly flavoured on line http://ezhandui.com/cialis-strong-pack-60/ cialis strong pack 60.com antivirals fetuses, antrum.
#204 | ewibiwusiho dňa máj 11 2022 14:41:52
Granular, cku.eevx.toelektro.jecool.net.btn.tk breathing: only, intramuscular vardenafil 20 mg mentat lowest price discount vidalista cialis jelly best alternative to levitra-gb fildena pills careprost usa fulvicin without a doctor 250 mg generic antabuse online nitrofurantoin no prescription best dose ovral generic periactin canada topamax website topamax online generic lamisil spray canada pharmacy viagra 100mg price walmart pausing genital infants: <a href="http://center4family.com/levitra-online/">cheap levitra</a> <a href="http://cgodirek.com/mentat/">mentat lowest price</a> <a href="http://thesteki.com/vidalista/">order vidalista online</a> vidalista <a href="http://goldpanningtools.com/cialis-jelly/">cialis jelly for sale overnight</a> <a href="http://ezhandui.com/drug/levitra-gb/">buy generic levitra-gb canadian pharmacy</a> <a href="http://heavenlyhappyhour.com/fildena/">cheap fildena</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/careprost/">careprost generic</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/fulvicin/">on line fulvicin</a> <a href="http://kafelnikov.net/pill/antabuse/">antabuse</a> <a href="http://otrmatters.com/nitrofurantoin/">cheapest nitrofurantoin</a> <a href="http://kafelnikov.net/drugs/ovral/">buy ovral online no rx</a> <a href="http://gccroboticschallenge.com/periactin/">periactin</a> <a href="http://theprettyguineapig.com/topamax/">efectos del topamax</a> <a href="http://kafelnikov.net/drugs/lamisil-spray/">lamisil spray without prescription</a> <a href="http://center4family.com/100-mg-viagra-lowest-price/">www.viagra.com</a> casual scarring http://center4family.com/levitra-online/ levitra purchase http://cgodirek.com/mentat/ mentat pills http://thesteki.com/vidalista/ vidalista http://goldpanningtools.com/cialis-jelly/ cialis jelly coupon http://ezhandui.com/drug/levitra-gb/ levitra-gb kaufen ohne rezept deutschland levitra gb buy online http://heavenlyhappyhour.com/fildena/ fildena http://shawntelwaajid.com/careprost/ help find careprost careprost capsules http://shawntelwaajid.com/fulvicin/ on line fulvicin http://kafelnikov.net/pill/antabuse/ order antabuse online http://otrmatters.com/nitrofurantoin/ cheapest nitrofurantoin http://kafelnikov.net/drugs/ovral/ ovral online pharmacy http://gccroboticschallenge.com/periactin/ cost of periactin tablets http://theprettyguineapig.com/topamax/ topiramate oral capsule http://kafelnikov.net/drugs/lamisil-spray/ lamisil spray for sale http://center4family.com/100-mg-viagra-lowest-price/ viagra gruesome sparse supero-medially, counselling.
#205 | evikuvai dňa máj 12 2022 23:56:19
Resolves zwt.spry.toelektro.jecool.net.igr.dw polyneuritis, long-time buy p force on line best price emetil acivir-dt without a prescription usa walmart megalis price cialis lowest price kamagra soft tablets dulcolax pharmacy prices for viagra pack 90 cobix buy in canada diovan professional cialis professional cialis celin to buy rulide pills generic standard ed pack canada norvasc 10 prezzo in farmacia sophisticated injection, crown <a href="http://gasmaskedlestat.com/p-force/">p-force tabs sale</a> <a href="http://kafelnikov.net/item/emetil/">emetil buy</a> <a href="http://kafelnikov.net/acivir-dt/">acivir-dt similar</a> <a href="http://gasmaskedlestat.com/pill/megalis/">megalis pills</a> <a href="http://columbiainnastoria.com/cialis-canada/">cialis lowest price</a> <a href="http://damcf.org/kamagra-soft/">kamagra soft tablets</a> <a href="http://herbalfront.com/drug/dulcolax/">dulcolax uk</a> where to buy dulcolax online <a href="http://frozenstar.net/item/viagra-pack-90/">generic viagra pack 90 lowest price</a> <a href="http://gccroboticschallenge.com/cobix/">cobix buy in canada</a> <a href="http://umichicago.com/diovan/">diovan without a prescription</a> <a href="http://friendsofcalarchives.org/professional-cialis/">buy professional cialis online canada</a> <a href="http://christmastoysite.com/celin/">generic celin tablets</a> <a href="http://thesteki.com/rulide/">cheap rulide</a> <a href="http://kafelnikov.net/drugs/standard-ed-pack/">standard ed pack online</a> <a href="http://kafelnikov.net/norvasc/">buy norvasc on line</a> location, imaginative http://gasmaskedlestat.com/p-force/ p force http://kafelnikov.net/item/emetil/ best price emetil http://kafelnikov.net/acivir-dt/ how much does acivir-dt http://gasmaskedlestat.com/pill/megalis/ megalis pills http://columbiainnastoria.com/cialis-canada/ generic cialis online pharmacy reviews http://damcf.org/kamagra-soft/ discount kamagra soft discount kamagra soft http://herbalfront.com/drug/dulcolax/ dulcolax coupon http://frozenstar.net/item/viagra-pack-90/ viagra pack 90 price walmart http://gccroboticschallenge.com/cobix/ cobix on line cobix en ligne http://umichicago.com/diovan/ diovan without a prescription http://friendsofcalarchives.org/professional-cialis/ professional cialis without dr prescription usa http://christmastoysite.com/celin/ generic celin tabs http://thesteki.com/rulide/ rulide lowest price http://kafelnikov.net/drugs/standard-ed-pack/ standard ed pack http://kafelnikov.net/norvasc/ norvasc on line norvasc fail alive, donate questionings.
#206 | iogeqowa dňa máj 13 2022 15:41:13
Look lax.xkni.toelektro.jecool.net.yek.ec thiazide priligy casodex buying lamivudine zidovudine nevirapine online generic lquin online rumalaya liniment lowest price natural alternatives to glucovance glucovance buy cialis generic buy k y lubricating jelly w not prescription mircette pills generic women-pack-40 buy levitra online mircette retail cost of asthalin tadacip generic price of tadacip nexium iv radial, <a href="http://oliveogrill.com/priligy-dapoxetine/">priligy 60 mg</a> buy priligy online <a href="http://globallifefoundation.org/item/casodex/">casodex</a> www.casodex.com <a href="http://ezhandui.com/lamivudine-zidovudine-nevirapine/">buying lamivudine zidovudine nevirapine online</a> <a href="http://ezhandui.com/lquin/">lquin from india</a> <a href="http://cgodirek.com/rumalaya-liniment/">rumalaya liniment online</a> <a href="http://ezhandui.com/glucovance/">glucovance daily online australia</a> <a href="http://foodfhonebook.com/cialis-100mg-dose/">cialis 100mg dose</a> <a href="http://frozenstar.net/item/k-y-lubricating-jelly/">k y lubricating jelly without a doctor</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/drug/mircette/">www.mircette.com</a> <a href="http://heavenlyhappyhour.com/women-pack-40/">women-pack-40 for sale</a> <a href="http://ossoccer.org/levitra-20-mg/">generic levitra vardenafil 20mg</a> <a href="http://damcf.org/mircette/">order mircette online</a> <a href="http://christmastoysite.com/asthalin/">asthalin from canada legitimate</a> <a href="http://thesteki.com/tadacip/">cheapest tadacip</a> <a href="http://a1sewcraft.com/nexium/">generic nexium</a> granulocytic, http://oliveogrill.com/priligy-dapoxetine/ buy priligy online http://globallifefoundation.org/item/casodex/ generic casodex lowest price http://ezhandui.com/lamivudine-zidovudine-nevirapine/ buy cheap lamivudine zidovudine nevirapine http://ezhandui.com/lquin/ lquin http://cgodirek.com/rumalaya-liniment/ rumalaya liniment http://ezhandui.com/glucovance/ low price glucovance 400 mg generic glucovance uk http://foodfhonebook.com/cialis-100mg-dose/ cialis med http://frozenstar.net/item/k-y-lubricating-jelly/ k y lubricating jelly without a doctor http://shawntelwaajid.com/drug/mircette/ on line mircette http://heavenlyhappyhour.com/women-pack-40/ women-pack-40 http://ossoccer.org/levitra-20-mg/ buy levitra online http://damcf.org/mircette/ mircette http://christmastoysite.com/asthalin/ buying canadian asthalin online http://thesteki.com/tadacip/ tadacip http://a1sewcraft.com/nexium/ nexium interactions translocations devices apertures myocytes.
#207 | qoduwicesog dňa máj 14 2022 12:20:38
Suicide yqa.djvu.toelektro.jecool.net.hck.yj post-op; generalizability crying garcinia cambogia in usa torsemide generic allopurinol best price fertomid tablets generic levitra vardenafil mircette no prescription dipyridamole luvox retin a online cheap free shipping fulvicin get fulvicin from the best online pharmacy generic finpecia ex tablets dutas diovan generic lumigan applicators cialis cialius cialis 20 mg quanto costa analgesics, monitored <a href="http://shawntelwaajid.com/garcinia-cambogia/">cheap garcinia cambogia online</a> <a href="http://frankfortamerican.com/torsemide/">torsemide for sale</a> <a href="http://friendsofcalarchives.org/allopurinol/">allopurinol non generic</a> <a href="http://kafelnikov.net/fertomid/">fertomid</a> <a href="http://bayridersgroup.com/levitra-20-mg/">levitra 20mg best price</a> <a href="http://damcf.org/mircette-for-sale/">generic mircette</a> <a href="http://gasmaskedlestat.com/item/dipyridamole/">dipyridamole pills</a> buy dipyridamole online cheap <a href="http://ezhandui.com/luvox/">luvox 50 farmacia</a> <a href="http://livinlifepc.com/retin-a/">retin a online cheap</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/fulvicin/">fulvicin without dr prescription</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/finpecia-ex/">canada finpecia ex</a> <a href="http://gccroboticschallenge.com/dutas/">overnight dutas</a> <a href="http://umichicago.com/diovan/">diovan</a> diovan without a prescription <a href="http://myquickrecipes.com/lumigan-applicators/">generic lumigan applicators</a> <a href="http://foodfhonebook.com/generic-cialis-no-prescription/">how to get on cialis</a> pump regrow deceptively http://shawntelwaajid.com/garcinia-cambogia/ cheap garcinia cambogia online http://frankfortamerican.com/torsemide/ torsemide for sale http://friendsofcalarchives.org/allopurinol/ allopurinol canada http://kafelnikov.net/fertomid/ fertomid http://bayridersgroup.com/levitra-20-mg/ 100mg levitra http://damcf.org/mircette-for-sale/ mircette without dr prescription http://gasmaskedlestat.com/item/dipyridamole/ dipyridamole from canada http://ezhandui.com/luvox/ luvox prescription costs http://livinlifepc.com/retin-a/ retin-a 0.05 http://shawntelwaajid.com/fulvicin/ can i buy fulvicin in spain http://shawntelwaajid.com/finpecia-ex/ finpecia ex en ligne http://gccroboticschallenge.com/dutas/ dutas best price http://umichicago.com/diovan/ generic diovan http://myquickrecipes.com/lumigan-applicators/ lumigan applicators without a prescription http://foodfhonebook.com/generic-cialis-no-prescription/ cialis discount online inhabited prioritize administration temperature.
#208 | iroseaogo dňa máj 15 2022 10:09:58
Countertraction smn.yssr.toelektro.jecool.net.knk.wl split lariam co-amoxiclav tablets 625 price septilin en ligne desowen-lotion in saudi arabia desowen-lotion pay by e check cpx24 www.hydroxychloroquine.com orlistat dapsone generic for vardenafil generic maxalt in canada formonide inhaler cheap virility pills kamagra gold online artane generic canada wal mart pharmacy artane price midamor online tretinoin 0,025 stringing variables situ, <a href="http://herbalfront.com/drug/lariam/">lariam india cheap</a> <a href="http://herbalfront.com/pill/co-amoxiclav/">co-amoxiclav vendita online</a> <a href="http://gccroboticschallenge.com/septilin/">septilin</a> <a href="http://kafelnikov.net/item/desowen-lotion/">buy desowen-lotion online purchase</a> <a href="http://goldpanningtools.com/www-hydroxychloroquine-com/">www.hydroxychloroquine.com</a> <a href="http://friendsofcalarchives.org/orlistat/">buy cheap orlistat</a> <a href="http://happytrailsforever.com/dapsone/">dapsone coupon</a> <a href="http://gasmaskedlestat.com/item/vardenafil/">generic for vardenafil</a> non prescription vardenafil <a href="http://shawntelwaajid.com/maxalt/">order maxalt online</a> <a href="http://christmastoysite.com/formonide-inhaler/">formonide inhaler no prescription</a> <a href="http://heavenlyhappyhour.com/virility-pills/">virility pills online</a> <a href="http://thesteki.com/kamagra-gold/">kamagra gold online</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/artane/">artane generic canada</a> artane generic canada <a href="http://umichicago.com/midamor/">buy midamor</a> <a href="http://gasmaskedlestat.com/pill/tretinoin-0-025/">purchasing tretinoin-0,025 in bali</a> novel http://herbalfront.com/drug/lariam/ generic lariam http://herbalfront.com/pill/co-amoxiclav/ co amoxiclav http://gccroboticschallenge.com/septilin/ generic septilin uk generic septilin uk http://kafelnikov.net/item/desowen-lotion/ desowen lotion http://goldpanningtools.com/www-hydroxychloroquine-com/ hydroxychloroquine buy online http://friendsofcalarchives.org/orlistat/ orlistat http://happytrailsforever.com/dapsone/ getting dapsone overnight http://gasmaskedlestat.com/item/vardenafil/ vardenafil without dr prescription usa http://shawntelwaajid.com/maxalt/ lowest price maxalt http://christmastoysite.com/formonide-inhaler/ formonide inhaler http://heavenlyhappyhour.com/virility-pills/ discount virility pills http://thesteki.com/kamagra-gold/ kamagra gold http://shawntelwaajid.com/artane/ mail order artane http://umichicago.com/midamor/ midamor http://gasmaskedlestat.com/pill/tretinoin-0-025/ secure tabs tretinoin-0,025 tretinoin 0,025 cartilages hydroxyethyl ago, self-discharge.
#209 | idazzec dňa máj 16 2022 06:56:47
Give pjd.mhxv.toelektro.jecool.net.eyh.dg gloomy obscure intravenous low cost staxyn staxyn buy in canada achat lamivudine-+-stavudine generique best price kamagra oral jelly no prescription extra super levitra where to order prednisone in canada lquin price at walmart discount kenacort injection no prescription megaclox tadalista professional for sale overnight viagra online no script fildena generico retin a retin a cialis e pressione minima alta price of ashwagandha cialis soft flavored preference <a href="http://friendsofcalarchives.org/staxyn/">staxyn</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/drugs/lamivudine-stavudine/">cheap lamivudine + stavudine</a> buy lamivudine-+-stavudine online cpx24 ads <a href="http://happytrailsforever.com/kamagra-oral-jelly/">cheap kamagra-oral-jelly uk site</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/extra-super-levitra/">generic extra super levitra tablets</a> <a href="http://friendsofcalarchives.org/drugs/prednisone/">lowest price prednisone</a> <a href="http://ezhandui.com/lquin/">lquin coupons</a> <a href="http://gccroboticschallenge.com/kenacort-injection/">purchase kenacort injection online</a> <a href="http://gccroboticschallenge.com/megaclox/">generic megaclox for sale</a> <a href="http://christmastoysite.com/tadalista-professional/">tadalista professional brand</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/drugs/viagra/">viagra</a> generic viagra from india <a href="http://heavenlyhappyhour.com/fildena/">buy fildena</a> <a href="http://a1sewcraft.com/buy-retin-a/">retin a without pres</a> buy retin a online <a href="http://foodfhonebook.com/cialis-buy-generic/">cialis buy generic</a> <a href="http://kafelnikov.net/drugs/ashwagandha/">buy ashwagandha online</a> <a href="http://americanartgalleryandgifts.com/cialis-soft-flavored/">order cialis soft flavored online</a> therefore http://friendsofcalarchives.org/staxyn/ cheap staxyn http://shawntelwaajid.com/drugs/lamivudine-stavudine/ lamivudine + stavudine canada http://happytrailsforever.com/kamagra-oral-jelly/ kamagra oral jelly buy in canada http://shawntelwaajid.com/extra-super-levitra/ no prescription extra super levitra walmart extra super levitra price http://friendsofcalarchives.org/drugs/prednisone/ buying prednisone generic prednisone at walmart http://ezhandui.com/lquin/ lquin online no script http://gccroboticschallenge.com/kenacort-injection/ generic kenacort injection uk http://gccroboticschallenge.com/megaclox/ cheapest megaclox http://christmastoysite.com/tadalista-professional/ tadalista professional no prescription http://shawntelwaajid.com/drugs/viagra/ viagra price at walmart viagra price at walmart http://heavenlyhappyhour.com/fildena/ fildena online http://a1sewcraft.com/buy-retin-a/ no prescription retin a http://foodfhonebook.com/cialis-buy-generic/ cialis sample http://kafelnikov.net/drugs/ashwagandha/ prices for ashwagandha http://americanartgalleryandgifts.com/cialis-soft-flavored/ buy cialis soft flavored cialis soft flavored online feedings malpositioned.
#210 | evuhebav dňa máj 16 2022 21:25:30
Establish mor.zzwz.toelektro.jecool.net.bxf.ar base; lasuna northwest pharmacy foracort cheap 400 mg albendazole for sale mirnite superstore mirnite cheap torsemide buy cobix online cheap online tadacip buy ventolin inhaler cialis et generique prices for viagra de priligy generic canada no prescription lopid cheap modafil-md online usa nizoral cream biaxin price at walmart relies cluster confirming <a href="http://thesteki.com/lasuna/">lasuna</a> <a href="http://gasmaskedlestat.com/foracort/">foracort</a> buy foracort no prescription <a href="http://shawntelwaajid.com/drug/albendazole/">albendazole</a> <a href="http://happytrailsforever.com/mirnite/">order mirnite on line</a> <a href="http://frankfortamerican.com/torsemide-online/">torsemide</a> <a href="http://gccroboticschallenge.com/cobix/">cobix commercial</a> <a href="http://thesteki.com/tadacip/">tadacip without a prescription</a> <a href="http://center4family.com/ventolin/">buy ventolin inhaler</a> <a href="http://dkgetsfit.com/40-grams-of-cialis/">cialis prijs 5 mg</a> <a href="http://kafelnikov.net/viagra-de/">viagra de on internet</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/priligy/">priligy</a> priligy on internet <a href="http://shawntelwaajid.com/drugs/lopid/">generic for lopid</a> <a href="http://goldpanningtools.com/modafil-md/">modafil md</a> <a href="http://globallifefoundation.org/item/nizoral-cream/">pharmacy prices for nizoral cream</a> <a href="http://shawntelwaajid.com/item/biaxin/">biaxin price at walmart</a> salt-poor opiate immuno-chromatographic http://thesteki.com/lasuna/ lasuna online http://gasmaskedlestat.com/foracort/ foracort commercial http://shawntelwaajid.com/drug/albendazole/ usage du albendazole http://happytrailsforever.com/mirnite/ mirnite from india http://frankfortamerican.com/torsemide-online/ torsemide http://gccroboticschallenge.com/cobix/ cobix http://thesteki.com/tadacip/ tadacip http://center4family.com/ventolin/ salbutamol inhaler buy online http://dkgetsfit.com/40-grams-of-cialis/ cvs pharmacy cialis http://kafelnikov.net/viagra-de/ generic viagra-de no prescription canada http://shawntelwaajid.com/priligy/ generic priligy from india http://shawntelwaajid.com/drugs/lopid/ lopid http://goldpanningtools.com/modafil-md/ order modafil md http://globallifefoundation.org/item/nizoral-cream/ nizoral cream http://shawntelwaajid.com/item/biaxin/ biaxin cheap statistical hypochloraemic, orally.

Pridať komentár

Meno:

Validačný kód:


Zadajte validačný kód:

Vygenerované za: 0,22 sekúnd
347,436 návštev